Servis a kalibrace

Kalibrační laboratoř

MICRONIX poskytuje odborné služby v oboru metrologie, který má významný vliv na jakost výroby a služeb. Nabízíme především kalibrace měřicích přístrojů v kalibrační laboratoři. Všechny etalony jsou přímo navázány na Český metrologický institut podle zákona o metrologii. Samotné kalibrace provádíme ve vlastní klimatizované laboratoři.


Nabízíme:

 • Justování a opakovanou kalibraci u měřících přístrojů, které to umožňují.
 • Označení měřidla štítkem s datem provedení kalibrace, s číslem kalibračního listu. Pokud nám to písemně zadáte v objednávce, uvedeme i dobu platnosti kalibrace podle vašeho vnitřního kalibračního předpisu. Odpadne vám tak označování doby platnosti dalším štítkem.
 • Provádění záručních i pozáručních oprav. Pokud se jedná o námi dodávané přístroje, nahrazujeme poškozené součástky originálními díly od výrobce. Stejně tak vadné pojistky nahrazujeme pouze originálními, které výrazně snižují možnost poškození přístroje při neočekávaném zkratu.
 • Posouzení, zda měřidlo po kalibraci vyhovuje parametrům určeným výrobcem přístroje.
 • Zajištění kalibrací i mimo rozsah činnosti naší laboratoře, a to u externích akreditovaných laboratoří.
 • Poradenství v metrologii.
 • Věrnostní slevu pro zákazníky při opakovaných kalibracích 

 


Rozsah kalibrace měřidel:


Kalibrátor revizních přístrojů FLUKE 5320A.
Každý rok je kalibrován u ČMI s návazností na jejich etalony podle zákona o metrologii.

Funkce měření kalibrace Rozsah kalibrace
Zdroj nízkého odporu pro měření přechodových odporů 100 mΩ  až 10 kΩ , test. napětí 0 až 50 V AC RMS + DC, test. proud 0 až 400 mA AC RMS + DC
Zdroj vysokého odporu pro měření izolačních odporů 10 kΩ až 10 GΩ, test. napětí 0 až 1500 V DC špičkové, test. proud 0 až 9,9 mA DC
Zdroj odporu pro měření zemního spojení 25 mΩ až 1,8 kΩ, test. napětí 0 až 50 V AC RMS + DC,  test. proud 0 až 40 A AC RMS + DC
Zdroj unikajícího proudu pro všechny metody měření 0,1 mA až 30 mA AC + DC RMS, test. napětí 10 až 250 V AC RMS + DC
Testy všech typů proudových ochran RCD, dotykové napětí 250 V AC doba vybavení 10 ms až 5000 ms, vybavovací proud 3 mA až 3000 mA


 

 

 

Multifunkční kalibrátor M-130 pro multimetry, zdroje apod. 
Každý rok je kalibrován u ČMI s návazností na jejich etalony podle zákona o metrologii.

Funkce měření kalibrace Rozsah kalibrace
Zdroj stejnosměrného a střídavého napětí 10 µV až 1000 V AC RMS + DC, (40 Hz – 20 kHz)
Zdroj stejnosměrného a střídavého proudu 1 µA až 10 A AC RMS + DC, (40 Hz – 2 kHz)
Zdroj odporu 10 Ω až 10 MΩ
Zdroj kapacity 1 nF až 10 µF
Zdroj střídavého výkonu a energie

8 VA až 2500 VA, účiník -1 až +1
(celkový rozsah napětí 9 V až 250 V, celkový rozsah proudu 90 mA až 10 A,
frekvenční rozsah 40 Hz až 400 Hz)

Zdroj frekvence, režim sym, pos, neg

0,5 Hz až 10 kHz, obdélník symetrický, kladný, záporný
(celkový rozsah napětí 1 mV až 10 V, proudová zatížitelnost 0,1 mA až 5 mA)

Zdroj frekvence, režim HSO 0,5 Hz až 10 MHz, obdélník kladný
Simulace teplotních snímačů Odporové snímače Pt, Ni: -200 °C až +850 °C
Termočlánky K, N, R, S, B, J , T, E: -250°C až 1820°C

 

 

 

Přesný multimetr Agilent 34401A, 6 ½ digit. 
Každý rok je kalibrován u ČMI s návazností na jejich etalony podle zákona o metrologii.

Funkce měření kalibrace Rozsah kalibrace
Měření stejnosměrného napětí 0 mV až 1000 V
Měření střídavého napětí 0 mV až 750 V (3 Hz až 300 kHz)
Měření stejnosměrného proudu 0 µA až 3 A
Měření střídavého proudu 0 µA až 3 A (3 Hz až 5 kHz)
Měření odporu 2w, 4w

0 Ω až 100 MΩ

Měření kontinuity

0 až 1000 Ω (se zvukovým signálem)

Měření kmitočtu 0 až 300 kHz

 

 

 

Druhy kalibrovaných měřidel, interní kalibrace

 • voltmetry, ampérmetry, ohmmetry, wattmetry
 • stolní multimetry (do 5 místného zobrazení)
 • wattmetry digitální
 • sdružené revizní přístroje pro NN rozvody
 • testery elektrických přístrojů
 • měřiče izolačních odporů
 • měřiče zemních odporů
 • měřiče vypínacích časů RCD
 • měřiče proudových chráničů
 • měřiče impedancí smyčky a sítě
 • měřiče unikajících proudů
 • teplota-elektrická kalibrace vstupu multimetrů pro termočlánek typu K -200°C až 1000°C
 • teplota-elektrická kalibrace vstupů měřidel teplotních snímačů PT 385 a 392 -200°C až 645°C

 

Přístroje na kalibraci zasílejte na adresu firmy: MICRONIX, spol. s r.o., Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4. Přiložte průvodní dopis s žádostí o kalibraci a s případným upřesněním rozsahu kalibrace. Pokud vyžadujete kalibraci akreditovanou (dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005) uveďte to v objednávce.

Pokud nebude přístroj vyhovovat kalibračním mezím, bude jeho stav posouzen technikem. Případná oprava, nebo dostavení, které už by mělo být účtováno, bude s Vámi konzultováno a po odsouhlasení provedeno.
V případě potřeby výměny baterií, nebo přepálených pojistek, tak bude provedeno bez předchozího upozornění. 


 

Ceník kalibrací vybraných revizních přístrojů ke stažení ZDE.

  
 

Vedoucí kalibrační laboratoře : Jan Ševčík Tel. 225 282 717
  Email: kalibrace@micronix.cz
Kalibrační technik : Lukáš Hrabý Tel. 225 282 736
  Email: hraby@micronix.cz
Oddělení měřicí techniky Tel. 225 282 703
Vedoucí oddělení měřicí techniky Tel. 225 282 722


MICRONIX, spol. s r.o, Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4


 Servisní středisko

Servisní středisko MICRONIX poskytuje záruční i pozáruční opravy prodávaných měřicích přístrojů a bezpečnostních systémů. Jmenovitě zajištujeme servis těchto značek přístrojů: Amprobe, Appa, Beha, Comet, Diametral, Escort, Fluke, GoodWill Instek, Greisinger, Chauvin Arnoux, Illko, Lutron, Mastech, Megger, Metex, Metra, Metrel, Metreman, Motech, NF, Prova, Rigol, Rohde&Schwarz, Statron, Summit a Tektronix.

V oblasti elektronických zabezpečovacích systémů provádíme opravy digitálních videorekordérů, kamer, IP kamer, modulátorů, monitorů CRT i LCD, polohovacích zařízení a převodníků videosignálu. Jsme také autorizovaným servisním partnerem pro opravy dveřních videotelefonů a multisystémů značky Kanrich.

Dále jsme certifikovaným servisním partnerem společnosti KACO new energy GmbH.

Zajišťujeme opravy a servis centrálních a decentrálních invertorů tohoto výrobce. Jedná se především o modelové řady:
Kaco Powaror XP series (XP100, XP200, XP350…)
Kaco Powador xi series (25000xi, 30000xi, 33000xi …)
Kaco Powador TL3 series ( 6.0TL3 – 20.0TL3, 30.0TL3 – 39.0TL3, 60.0TL3)

 

Vedoucí divize: David Fürbach (tel.: 225 282 735)

Servisní technik: Jan Ševčík (tel.: 225 282 717)

E-mail: servis@micronix.cz

MICRONIX, spol. s r.o., Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4