Servis a kalibrace

KALIBRAČNÍ LABORATOŘ MICRONIX

 

Metrologie je obor, který významně ovlivňuje jakost výroby a služeb. MICRONIX nabízí provádění kalibrací pracovních měřidel a etalonů v kalibrační laboratoři se zajištěnou přímou návazností etalonů na ČMI podle zákona o metrologii. Kalibrace provádíme ve vlastní klimatizované laboratoři.


Nabízíme:

 •  Dostavení a opakovanou kalibraci u měřidel, která to umožňují.
 •  Označení měřidla štítkem s datem provedení kalibrace, s číslem kalibračního listu, případně s dobou platnosti kalibrace, zadanou písemně zákazníkem v objednávce dle Vašeho vnitřního kalibračního předpisu (odpadne Vám označování doby platnosti, další štítek?..)
 •  Provádění záručních i nezáručních oprav s následnou kalibrací (zejména přístrojů z našeho sortimentu). U přístrojů z našeho sortimentu jsou poškozené součástky nahrazeny originálními díly od výrobce. Stejně tak jsou vadné pojistky nahrazovány pouze originálními, které výrazně snižují možnost poškození přístroje při neočekávaném zkratu.
 •  Posouzení, zda měřidlo po kalibraci vyhovuje parametrům, které zadal zákazník, nebo jsou dané výrobcem přístroje.
 •  Zajištění kalibrací i mimo rozsah námi deklarované činnosti vlastní laboratoře u externího případně akreditovaného dodavatele.
 •  Poradenství v metrologii a při výběru přístrojů.
 •  Věrnostní slevu 5% po 10ti kalibracích

 


Rozsah kalibrace měřidel:

Elektrické veličiny:

napětí stejnosměrné 0 V až 1000 V
napětí střídavé 0,1 mV až 1000 V
proud stejnosměrný 10 µA - 10 A - 30 A - 500 A
proud střídavý 10 µA - 10 A - 30 A - 500 A
odpor 0,1 Ω - 100 GΩ
výkon střídavý 9 W až 10 kW
kapacita 1 nF až 10 µF
unikající proudy 0,1 mA - 30 mA
proudy pro RCD 3 mA - 3 A
vybavovací čas RCD 10 ms - 5 s
impedance smyčky a sítě 25 mΩ - 1,8 kΩ
zemní odpor 0,1 Ω - 10 kΩ
izolační odpor 10 kΩ - 100 GΩ

 

Druhy kalibrovaných měřidel:

 

 • voltmetry, ampérmetry, ohmmetry, wattmetry
 • stolní multimetry (do 5 místného zobrazení)
 • wattmetry digitální
 • sdružené revizní přístroje pro NN rozvody
 • testery elektrických přístrojů
 • měřiče izolačních odporů
 • měřiče zemních odporů
 • měřiče vypínacích časů RCD
 • měřiče proudových chráničů
 • měřiče impedancí smyčky a sítě
 • měřiče unikajících proudů
 • teplota-elektrická kalibrace vstupu multimetrů pro termočlánek typu K -200°C až 1000°C
 • teplota-elektrická kalibrace vstupů měřidel teplotních snímačů PT 385 a 392 -200°C až 645°C

 

Přístroje na kalibraci zasílejte na adresu firmy. Přiložte průvodní dopis s žádostí o kalibraci a s případným upřesněním rozsahu kalibrace.

Naše laboratoř je platně navázána na (mezi)národní etalony přes ČMI. Pokud vyžadujete kalibraci akreditovanou (dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005) uveďte to v objednávce, zařídíme jí v sesterských laboratořích.

Pokud nebude přístroj vyhovovat kalibračním mezím, bude jeho stav posouzen technikem. Případná oprava, nebo dostavení, které už by mělo být účtováno, bude s Vámi konzultováno a po odsouhlasení provedeno.
V případě potřeby výměny baterií, nebo přepálených pojistek, tak bude provedeno bez předchozího upozornění. 


 

Ceník kalibrací vybraných revizních přístrojů ke stažení ZDE.

  
 

Vedoucí kalibrační laboratoře : Jan Ševčík Tel. 225 282 717
  Email: kalibrace@micronix.cz
Kalibrační technik : Jaroslav Velíšek Tel. 225 282 736
  Email: velisek@micronix.cz
Oddělení měřicí techniky Tel. 225 282 703
Vedoucí oddělení měřicí techniky Tel. 225 282 714

 

MICRONIX, spol. s r.o, Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4


 SERVISNÍ STŘEDISKO MICRONIX

Servisní středisko Micronix poskytuje záruční i pozáruční opravy prodávaných měřicích přístrojů a bezpečnostních systémů. Jmenovitě zajištuje servis těchto značek přístrojů: Amprobe, Appa, Beha, Comet, Diametral, Escort, Fluke, GoodWill Instek, Greisinger, Chauvin Arnoux, Illko, Lutron, Mastech, Megger, Metex, Metra, Metrel, Metreman, Motech, NF, Prova, Rigol, Rohde&Schwarz, Statron, Summit a Tektronix. V oblasti elektronických zabezpečovacích systémů provádí středisko opravy digitálních videorekordérů, kamer, IP kamer, modulátorů, monitorů CRT i LCD, polohovacích zařízení a převodníků videosignálu. Je také autorizovaným servisním partnerem pro opravy dveřních videotelefonů a multisystémů značky Kanrich.

 

Vedoucí oboru : David Fürbach Tel. 225 282 735

Servisní technik : Jan Ševčík Tel. 225 282 717

Email: servis@micronix.cz

MICRONIX, spol. s r.o., Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4